Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Masz pytanie ?

Informacje o firmie

Właścicielem sklepu jest:

PTG Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
KRS: 0000649074
ul. Łomiańska 5a   (wejście od ul. Bohdziewicza)
BNP Paribas 38 1750 0009 0000 0000 4112 1882
01-685 Warszawa
Telefon: 508 807 667
NIP 118-213-36-34
Email: info@perfumepoint.eu
REGON 365944327
Godziny pracy: 9:00 - 16:00 (Pon. - Pt.)

Odbiór osobisty możliwy jedynie po złożeniu wcześniej zamówienia.

 

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest PTG Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie adres: ul. Łomiańska 5a, 01-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000649074, REGON: 365944327, NIP: 1182133634.

2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 508 807 667 adresem e-mail info@perfumepoint.eu lub na adres do korespondencji: ul. Łomiańska, 01-685 Warszawa.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.